Chi tiết - Sở Tư pháp

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn thị xã Quảng Trị được triển khai đồng bộ, sâu rộng cả về nội dung và hình thức, bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Thông qua hoạt động tuyên truyền PBGDPL góp phần giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo; hạn chế gia tăng các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển KT-XH; giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho học sinh ở thị xã Quảng Trị - Ảnh: N.T

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền PBGDPL, thị xã Quảng Trị đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL. Nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm của phường, xã. Đặc biệt, việc biên soạn và phát hành tài liệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đã đem lại hiệu quả tuyên truyền tích cực. Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở phổ biến trực tiếp tới cán bộ, Nhân dân những nội dung pháp luật quan trọng. Chú trọng tổ chức các cuộc tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể từ cấp thị đến phường, xã, khu phố, thôn, trong đó tập trung phổ biến các bộ luật như: Đất đai, Hôn nhân gia đình, Nghĩa vụ quân sự, Khiếu nại, Tố cáo, Cư trú, Luật bảo vệ môi trường, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật An toàn giao thông…và những văn bản pháp luật mới ban hành liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân..  

          Việc tuyên truyền PBGDPL ở thị xã được triển khai bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia, điển hình như tích cực hưởng ứng các cuộc thi: “Sáng kiến mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” năm 2018, “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019, “Pháp luật với mọi người” năm 2020 do Bộ Tư pháp tổ chức; “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội tổ chức; “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức; “Tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” do UBND tỉnh tổ chức. Năm 2020, Ban Thường vụ Thị đoàn chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông, Phòng Nội vụ thị xã triển khai tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ thị xã Quảng Trị với văn hóa giao thông và cải cách hành chính” thu hút gần 22.000 lượt thí sinh tham gia, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh.

          Xác định công tác tuyên truyền PBGDPL là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng trong giáo dục, rèn luyện học sinh, các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thị xã tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến giáo dục. Chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; nội dung chính sách pháp luật về: An ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tệ nạn ma túy; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; pháp luật về internet và an toàn thông tin mạng...Hằng năm, Công an thị xã phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền tác hại của ma túy và kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh thông qua các hình thức sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, hội thi tìm hiểu, phiên tòa giả định...Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trong cộng đồng dân cư cho đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên. Ngoài ra, nhiều mô hình phòng, chống ma túy ở thị xã được phát động và hoạt động có hiệu quả như: “Tuổi trẻ nói không với ma túy” ở Đoàn thanh niên Phường 1; “Quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” ở Khu phố 3, Phường 1; “Quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật” ở Công an Phường 1; “Cụm trường học an toàn về an ninh trật tự” ở Trường THPT thị xã Quảng Trị, Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

          Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, địa phương ở thị xã còn thực hiện PBGDPL thông qua các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như: Thông qua việc khai thác tủ sách pháp luật; bảng tin, nhà học tập cộng đồng, các loại hình câu lạc bộ, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; hoạt động xét xử, lồng ghép trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; pa nô, áp phích, khẩu hiệu, ký cam kết...góp phần truyền tải nhiều quy định pháp luật và nâng cao ý thức tự giác học tập, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tập huấn viên, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn thị xã cũng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần tích cực ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH ở địa phương.

          Thời gian tới, thị xã Quảng Trị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp thực hiện của Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn. Có cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, thu hút các nguồn lực xã hội, tham gia tích cực vào hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, tập trung tuyên truyền các thông tin, chính sách pháp luật mới liên quan đến người dân và doanh nghiệp, các vấn đề đang được xã hội quan tâm, kết hợp PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo chương trình khung do Bộ Tư pháp ban hành.

                                                          NGỌC TRANG – BÁO PL