Chi tiết - Sở Tư pháp

       Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Văn phòng Sở thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022- 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Kỳ- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp.

       Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022–2025,... Cũng tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ đã phát biểu nhiều ý kiến, đóng góp vào các báo cáo của Chi bộ.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội - Ảnh: Bích Hảo

       Theo báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở, Chi bộ Văn phòng Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid-19, đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy sự sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ. Chi bộ luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, giáo dục đảng viên và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng tập trung làm tốt công tác giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện tính nêu gương của đảng viên, việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú, chủ động làm tốt công tác dân vận, dân chủ cơ sở, tạo tính đoàn kết thống nhất cao trong toàn Chi bộ. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025.

BCH Chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2025 - Ảnh: Bích Hảo

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Kỳ- Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ Văn phòng Sở và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chi bộ và đặc biệt đã chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm làm cơ sở để Chi bộ Văn phòng Sở bổ sung vào giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra trong đó tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng các mặt công tác tư pháp.

       Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí: Đồng chí  Lê Hoài Nam, đồng chí Trần Thị Lan Chi và đồng chí LêThị Ánh Tuyết. Đồng chí Lê Hoài Nam được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

       Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, Chi ủy mới đã hứa luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Lan Chi