Chi tiết - Sở Tư pháp

Vừa qua, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật năm 2023. Đến dự Hội nghị có ông: Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp; Lãnh đạo Trường Cao đẳng Luật miền Trung, thuộc Bộ Tư pháp; Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Báo cáo viên pháp luật huyện; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.