Phổ biến, giáo dục PL - Sở Tư pháp

Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Công đoàn - Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu niên nhi đồng

Quảng Trị đạt giải khuyến khích hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Nội dung của Kế hoạch triển khai Kết luận Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ năm

Quy định mới về mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Chính sách mới cán bộ, công chức từ tháng 9/2023

Kết quả đạt được trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ.

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật tại Quảng Trị

Đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Hội thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022”

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »