Hoạt động tư pháp địa phương - Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị triển khai Luật năm 2024

.

Thị xã Quảng Trị: Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo

Hội thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại thôn Bản Chùa, xã Cam Tuyền

Phòng Tư pháp phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng và Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và...

Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

.

UBND huyện Hướng Hóa thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân một số xã trên địa bàn...

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Hội nghị Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

.

1 2 3 4 »