Phổ biến, giáo dục PL - Sở Tư pháp

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Công bố các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ hết hiệu lực ngày 15/12/ 2021

Một số kết quả triển khai Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021”

Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Cam Lộ đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia và ngày càng có sức lan tỏa. Nhiều mô hình, hoạt động “làm theo” Bác được...

Một số kết quả đạt được trong năm thứ 02 thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động...

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở.

Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Công tác cải cách hành chính trong Quý III năm 2021 tại Sở Tư pháp

Phụ nữ Quảng Trị với công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống mua bán người.

Với vị trí địa lý đường biên giới trên đất liền giáp hai tỉnh Salavan và Savanakhet của Lào, có Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu quốc tế LaLay, là cầu nối với các nước trong khu vực qua hành lang Đông Tây trên Quốc lộ 9: Việt Nam - Lào - Thái Lan – Myanmar, Quảng Trị có điều kiện thuận lợi trong...

Quyết định số 310/QĐ-STP ngày 16/9/2021 về việc thành lập BTC cuộc thi "Tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước" của Sở Tư pháp năm 2021

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »