Phổ biến, giáo dục PL - Sở Tư pháp

Bồi dưỡng nâng cao năng lực, kĩ năng cho Báo cáo viên Pháp luật tỉnh Quảng Trị

Một số đề xuất, kiến nghị đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước

Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Thị xã Quảng Trị tập trung đổi mới tuyên truyền pháp luật

Giám sát nhận diện tác động giới trong lĩnh vực khai thác khoáng sản có sự tham gia của phụ nữ

Phòng Tư pháp phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng và Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và...

Sở Tư pháp- UND xã Tà Long: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi Quảng Trị

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI SƯ ĐOÀN 968

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị Tổ chức chuỗi hoạt động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »