Chi tiết - Sở Tư pháp

Câu 1: 

Hỏi: Ba tôi hiện đã già yếu. Đến ngày bầu cử 23/5/2021 này nhỡ may ông ốm phải đi bệnh viện thì tôi có thể lấy thẻ cử tri đi bầu thay cho ông được không? (Tôi sẽ bỏ phiếu đúng theo lời dặn của ông).

 

Trả lời:

Về nguyên tắc chung thì cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri. Tuy nhiên, pháp luật cũng đã quy định một số trường hợp đặc biệt trong bầu cử như sau:

-  Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

- Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. (Điều 69 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân) 

Do vậy, đến ngày bầu cử mà ba của bạn già yếu bệnh phải điều trị tại nhà, hoặc bệnh viện thì bạn không thể lấy thẻ cử tri đi bầu thay cho ba mình được. Trong trường hợp đó, Tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của ông để ông nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Nếu lúc ấy ba của bạn không thể tự viết được thì có thể nhờ bạn hoặc người khác viết hộ nhưng ông phải tự tay bỏ phiếu.  Lưu ý là người viết hộ phải bảo đảm bí mật, không được tiết lộ nội dung phiếu bầu của ông cho bất kỳ ai.

 

Câu 2: 

Hỏi:Tôi ở xã cam Hiếu huyện Cam Lộ, đã được lập danh sách cử tri  tại xã Cam Hiếu. Bản thân tôi làm nghề lưu động nên đén ngày bầu cử có thể không ở nhà để đi bỏ phiếu được. Vậy xin hỏi tôi có thể bỏ phiếu ở đâu?

 

Trả lời: Theo Điều 34 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri) thì có thể xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri (theo Mẫu số 12/HĐBC) để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình bên cạnh tên cử tri cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”.

Vì vậy, nếu bạn vì công việc hay những lý do khác (đi học, du lịch, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, thăm thân…) mà không thể tham gia bỏ phiếu tại xã Cam Hiếu thì xin Giấy chứng nhận tại UBND xã Cam Hiếu đem đến nơi bạn có thể tham gia bỏ phiếu để được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã có tài liệu hướng dẫn trường hợp người đã được ghi tên vào danh sách cử tri ở 01 khu vực bỏ phiếu nhưng gần đến ngày bầu cử được chuyển đi cách ly y tế tập trung ở địa phương khác cho đến hết ngày bầu cử theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và không thể thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận để đi bỏ phiếu ở nơi khác như đã nêu ở trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã lập danh sách cử tri có trách nhiệm nắm thông tin, chủ động cấp giấy chứng nhận và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để đề nghị bổ sung người này vào danh sách cử tri và cấp Thẻ cử tri mới nhằm giúp họ thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân nơi đã lập danh sách cử tri ban đầu có trách nhiệm cập nhật vào danh sách cử tri cùng dòng với họ và tên của người bị đưa đi cách ly tập trung nội dung ghi chú “bỏ phiếu ở nơi khác do cách ly y tế”.

 

 

                                       Đào Bình