Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Hiện nay, số lượng người kết hôn không giá thú trên địa bàn huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông khá nhiều (là những người di cư từ Lào sang Việt Nam). Tuy nhiên, việc giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho người dân đang cư trú tại các xã, thị trấn vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do hầu hết các trường hợp di cư từ Lào sang đều không có giấy tờ tùy thân quy định về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của phía Lào chưa tạo được thuận lợi cho công dân của nước bạn. Để xin được xác nhận tình trạng hôn nhân này phải do bản, xã cấp và phải qua xác nhận của Bộ Tư pháp và Cục Lãnh sự của Lào xác nhận thông tin về gia đình và cá nhân.