Chi tiết - Sở Tư pháp

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-UBND phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục Cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị. Theo đó, cá nhân là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Cơ quan tiến hành tố tụng có nhu cầu thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trực tuyến, cần thực hiện các bước như sau:

* Đối với công dân:

1. Công dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công công tỉnh Quảng Trị (https://dichvucong.quangtri.gov.vn) (gọi tắt là Cổng dịch vụ công) đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Tư pháp, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ “Lý lịch tư pháp”.

3. Cập nhật, số hoá đầy đủ các thành phần hồ sơ, cụ thể:

- Cung cấp thông tin trên Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP điện tử (Cổng dịch vụ công quốc gia/ cổng Dịch vụ công cấp tỉnh phải chỉnh lý biểu mẫu này bảo đảm phù hợp nội dung biểu mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP).

- Tải lên các giấy tờ sau:

+ Bản chụp hoặc bản quét (scan) hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (Trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên);

+ Bản quét (scan) văn bản ủy quyền (Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 01);

+ Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm phí (nếu có);

+ Giấy xác nhận cư trú của Công an cấp xã nơi đang cư trú (Đối với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh).

*Lưu ý: Bản chụp, bản quét (scan) các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, ảnh màu (chế độ .jpg); giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ phải được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng. Nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự.

4. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính:

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tuyến: cá nhân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công để kiểm tra, tải bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét (scan) tải lên Kho Quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân trên Cổng dịch vụ công.

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: cá nhân xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả để Bộ phận một cửa hoặc bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP.

5. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động.

Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến.

6. Nộp phí cấp Phiếu LLTP

- Phí cấp Phiếu LLTP: 200.000 đồng/ lần cấp phiếu.

- Phí cấp Phiếu LLTP của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ) là: 100.000 đồng/lần cấp phiếu.

- Các trường hợp miễn phí cấp phiếu LLTP gồm: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Người thuộc hộ nghèo; Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn; Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp người được cấp phiếu LLTP đề nghị cấp trên 2 phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp Phiếu LLTP thu thêm 5.000đ/phiếu.

* Đối với cơ quan, tổ chức:

1. Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, Cơ quan tiến hành tố tụng truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công công tỉnh Quảng Trị (https://dichvucong.quangtri.gov.vn) để đăng ký tài khoản, sử dụng chữ ký số và gửi văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, chọn thủ tục Cấp phiếu LLTP cho cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc thủ tục Cấp phiếu LLTP cho Cơ quan tiến hành tố tụng.

2. Cập nhật, số hoá đầy đủ các thành phần hồ sơ, cụ thể:

- Văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội) hoặc Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (đối với cơ quan tiến hành tố tụng).

3. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính:

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tuyến: đăng nhập vào Cổng dịch vụ công để kiểm tra, tải bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét (scan) tải lên Kho Quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức trên Cổng dịch vụ công.

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả để Bộ phận một cửa hoặc bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP.

4. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email)/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động.

5. Tổ chức nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến.

Việc thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP theo hình thức trực tuyến có nhiều ưu điểm nổi bật như: Người yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến sẽ không cần đến tại cơ quan cấp lý lịch tư pháp, nên giúp tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như chi phí di chuyển. Đặc biệt, như vậy sẽ rất thuận tiện cho những người đang học tập và làm việc xa. Người yêu cầu cấp Phiếu LLTP cũng có thể theo dõi, giám sát được việc giải quyết hồ sơ vì vậy sẽ góp phần tăng tính công khai, minh bạch của công tác cấp phiếu LLTP.

Ngoài ra, việc yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến cũng rất hữu ích đối với các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp công dân hàng ngày, giảm áp lực tiếp nhận hồ sơ hành chính tại bộ phận một cửa, giảm được lượng thời gian nhập dữ liệu cho từng cá nhân. Điều này góp phần đơn giản hóa công tác xử lý hồ sơ, nâng cao được chất lượng, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân được tốt hơn.

Để thực hiện hiệu quả Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian tới Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tăng cường đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, hướng dẫn để cá nhân, cơ quan, tổ chức chủ động lựa chọn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực lý lịch tư pháp trên Cổng dịch vụ công. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, phần mềm một cửa liên thông, phần mềm dịch vụ công trong việc theo dõi quá trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả sớm nhất cho người dân.

Thùy Ly - Phòng HCTP&BTTP