Chi tiết - Sở Tư pháp

Sáng ngày 26/06/2020, Sở Tư pháp Quảng Trị tổ chức khai mạc lớp tập huấn về “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch” cho các đại biểu là công chức Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và công chức Tư pháp- Hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở Tư pháp tham dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Kỳ- Giám đốc Sở Tư pháp đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đưa vào triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch một bước tiến quan trọng đáp ứng được yêu cầu quản lý hộ tịch trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, bảo đảm được lợi ích của người dân, góp phần quan trong vào công cuộc cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công.

 

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/nh%202.jpg

 

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp cho công chức tư pháp hộ tịch trong tỉnh; thiết lập hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ thông tin cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Minh Dũng - chuyên viên Phòng Phần mềm và cơ sở dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp hướng dẫn các nội dung về sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung, phần mềm đăng ký khai sinh điện tử, hướng dẫn quản lý tài khoản người dùng phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp; hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quản lý hộ tịch phục vụ thống kê và tra cứu dữ liệu trên địa bàn; triển khai hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến, báo cáo trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; triển khai những yêu cầu và nhiệm vụ trong việc thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các Sổ hộ tịch cũ tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.   

 

                                                                                                    Bài và ảnh:   Bích Hảo

                                                                                               Phòng HCTP – Sở Tư pháp