Chi tiết - Sở Tư pháp

Chiều ngày 27/12/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.