Chi tiết - Sở Tư pháp

Trong những ngày vừa qua, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh Quảng Trị tích cực tham gia các hoạt động công tác chuẩn bị bầu cử, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công.

Hội Liêp hiệp phụ nữ là tổ chức chính trị - xã hội giữ vị trí quan trọng và tham gia vào tất cả các khâu trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Để góp phần vào sự thành công của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, thực hiện tốt trách nhiệm công dân.

Hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử. Các hoạt động tuyên truyền bầu cử được các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời cùng với chuỗi hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Hội chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu, bảng tin, biển bảng, pano, áp phích, tuyên truyền qua các nhóm zalo, facebook của Hội, đội ngũ báo cáo viên tăng cường tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt Hội…đã chuyển tải đến với hơn 180 ngàn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Trong đó, chú trọng tuyên truyền sâu các nội dung về nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; tuổi được tham gia bầu cử và tuổi được tham gia ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân… Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia các buổi họp tiếp xúc cử tri, các cuộc họp về bầu cử ở địa phương, nghiên cứu kỹ tiểu sử ứng cử viên, lắng nghe các ứng cử viên trình bày chương trình, hành động, lựa chọn các ứng cử viên nam nữ đủ tiêu chuẩn, đủ sức đủ tài để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp; lựa chọn những người có thể đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng và nói lên tiếng nói của phụ nữ, nhân dân địa phương; trực tiếp đi bầu cử, không nhờ người khác bầu hộ, bầu thay.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội Liêp hiệp phụ nữ nêu cao trách nhiệm của tổ chức Hội đã tham gia đầy đủ, có trách nhiệm ở tất cả các bước trong công tác bầu cử, tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Cụ thể như, Hội LHPN cấp xã/phường/thị trấn cử đại diện của tổ chức mình tham gia tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội LHPN tỉnh đã thành lập đoàn giám sát việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phường Đông Giang- thành phố Đông Hà; xã Gio Việt, thị trấn Cửa Việt - huyện Gio Linh; xã Hải Chánh và xã Hải Quế, huyện Hải Lăng.

Để góp phần đạt tỷ lệ 35 % tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Đại biểu HĐND là phụ nữ, Hội chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND. Các cấp hội đã tiến hành rà soát, phát hiện, chuẩn bị danh sách phụ nữ tiêu biểu để giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, giới thiệu nguồn nữ ứng cử viên HĐND các cấp, đảm bảo tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội Phụ nữ, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, toàn tỉnh đã giới thiệu 32 nữ Đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp tỉnh, chiếm 37,65 %; 180 nữ Đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp huyện, chiếm 37,27 %; 1.704 nữ Đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp xã, chiếm 35,24 %.

Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và triển khai công tác tuyên truyền bầu cử trong các cấp hội cho gần 200 nữ ứng cử viên. Hội LHPN một số huyện, thị, thành phố như: Gio Linh, Vĩnh Linh…đã đồng hành với các nữ ứng cử viên trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức tập huấn cho nữ ứng cử viên trên địa bàn. Các lớp tập huấn góp phần hỗ trợ, nâng cao năng lực, kỹ năng, giúp các nữ ứng cử viên thực hiện thành công những kỳ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, tăng thêm sự ủng hộ của cử tri. Hoạt động nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên được các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện. Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Trần Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị cho biết thêm: “Trong thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã tập trung nhiều hoạt động như: Cung cấp tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử; tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các hoạt động của Hội không chỉ thúc đẩy tăng tỷ lệ đại biểu nữ trong HĐND các cấp, thực hiện bình đẳng giới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước mà còn nhằm phát huy vai trò và sự đóng góp quan trọng của phụ nữ vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Tôi tin tưởng rằng, những đại biểu nữ trúng cử lần này là những người có đức, có tài, đại diện cho các tầng lớp nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng nói lên tiếng nói của mình, góp phần vì sự phát triển của phụ nữ, góp phần đưa quê hương Quảng Trị ngày một phát triển”.

Hội LHPN thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa trao cờ đến gia đình hội viên phụ nữ  bản KaTăng

Hướng đến ngày hội bầu cử, các cấp Hội cũng đã xây dựng các công trình, phần việc, tham gia các hoạt động cùng với địa phương như: Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại các thôn, bản, khu phố, nhà văn hoá; ra quân vệ sinh môi trường khu dân cư, xung quanh khu vực bỏ phiếu đảm bảo xanh - sạch - đẹp; trao quà động viên cán bộ, chiến sỹ trực phòng chống covid 19, bảo vệ công tác bầu cử, phòng chống xuất nhập cảnh, xuất nhập biên trái phép tại 20 chốt trên địa bàn huyện Hướng Hóa; trao tặng 150 lá cờ tổ quốc cho các gia đình bản KaTăng, Ka Túp, Khe Đá; xây dựng mô hình “Đường cờ kiểu mẫu” tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh; 6 mô hình mới về “Thu gom ve chai hướng đến phụ nữ, trẻ em nghèo” tại các chi Hội thuộc xã Gio Hải, huyện Gio Linh…Nổi bật trong thực hiện hoạt động này có Hội LHPN thị trấn Lao Bảo, Hội LHPN xã Hướng Lập (Huyện Hướng Hóa), Hội LHPN xã Gio Hải, Trung Giang (Huyện Gio Linh)…Tại các cơ sở Hội, chị em nỗ lực tập trung thực hiện các hoạt động hướng đến ngày Hội bầu cử. Chị Hồ Thị Nhường, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hướng Hóa chia sẻ: “Mặc dù đơn vị miền núi còn nhiều khó khăn nhưng Hội đã huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động tuyên truyền công tác bầu cử với nhiều hình thức; thăm tặng quà cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các chốt; trao quà, hiện vật đến các gia đình nghèo, khó khăn, tích cực tham gia cùng với các cấp, các ngành hướng đến ngày Hội bầu cử”.

Hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bầu cử. Hội cũng luôn mong muốn vai trò, trọng trách của người đại biểu HĐND là “nói cho cử tri nghe” và “lắng nghe cử tri nói”; đề xuất nhiều giải pháp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương. Với người nữ đại biểu HĐND, ngoài các vấn đề chung, thì cần đặc biệt quan tâm chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh nỗ lực cân đối công việc tại gia đình, thì nữ đại biểu còn phải luôn hoàn thiện bản thân cho phù hợp người đại biểu dân cử, thực sự đại diện cho tầng lớp phụ nữ bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em, góp phần thực hiện bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ.

 

                                                                                               Phương Thiện - Hội LHPN tỉnh