Chi tiết - Sở Tư pháp

Kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực biên giới

Giữa tháng 4/2021 đến nay, Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn biên giới có người di cư tự do và kết hôn không giá thú đã được nhập quốc tịch Việt Nam theo Thỏa thuận của 2 Chính phủ (Việt Nam - Lào) trong năm 2018-2020 của huyện Hướng Hoá và huyện Đakrông.

Đoàn Kiểm tra do đồng chí Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã đến làm việc trực tiếp tại UBND các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại địa phương. Nhìn chung, các xã, thị trấn biên giới đã thực hiện tốt, tuân thủ pháp luật về bầu cử trong việc lập danh sách cử tri. Hầu hết những người đã được nhập quốc tịch Việt Nam đủ điều kiện có quyền bầu cử đều đã được đưa vào Danh sách cử tri của địa phương. Đối với một số trường hợp đi Lào chưa trở về trong thời gian này, Đoàn Kiểm tra đề nghị địa phương nhanh chóng bổ sung vào danh sách cử tri để đảm bảo quyền bầu cử của công dân.

     Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã ban hành các Kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lồng ghép vào các đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021. Việc truyên truyền chủ yếu được thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh của xã với thời lượng 2-3  lần/ngày, mỗi lần phát từ 15-30 phút; qua băng rôn, khẩu hiệu. Bên cạnh đó, quy định về bầu cử còn được phổ biến thông qua các hội nghị triển khai văn bản pháp luật, hội nghị giới thiệu người ứng cử tại các thôn bản, khóm phố. Nhờ đó, người dân hiểu và nắm rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri.

     Qua các buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã tháo gỡ một số vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử. Đồng chí Trưởng đoàn Hoàng Kỳ đã chỉ đạo Uỷ ban bầu cử các xã, thị trấn trong thời gian tới tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, cập nhật các di biến động của danh sách cử tri, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có), đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử với phương châm mỗi cán bộ, công chức là một tuyên truyền viên pháp luật, tăng cường sự phối hợp giữa các các công chức, cán bộ trong địa phương cũng như các ban ngành cấp huyện, cấp tỉnh và giữa các địa phương khác để có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

 

                                                                                                                                             Đào Thị Bình

                                                                                                                         Trưởng Phòng PBGDPL- Sở Tư pháp