Chi tiết - Sở Tư pháp

Hội đàm Sở Tư pháp 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet

 

                                                        Toàn cảnh buổi hội đàm - Ảnh: Nguyễn Sen

          Ngày 30/8, tại thành phố Đông Hà, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã tiến hành hội đàm với Sở Tư pháp tỉnh Savannakhet (Lào) để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tư pháp và ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tư pháp.

Tham dự hội đàm, về phía tỉnh Quảng Trị có ông Hoàng Kỳ, Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Sở và Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; Về phía tỉnh Savannakhet có ông Sý-sa-vạt Phiêng-thả-lăng- sý, Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng thuộc Sở, lãnh đạo Phòng Tư pháp một số huyện trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi hội đàm, đại diện Sở Tư pháp của 2 tỉnh đã giới thiệu một số nét về cơ cấu tổ chức bộ máy, tình hình hoạt động tư pháp của tỉnh mình trong thời gian qua, những kết quả đạt được trong giải quyết vấn đề về di cư tự do trong vùng biên giới hai nước, đồng thời trao đổi những bài học kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam và công dân Lao ở khu vực biên giới hai nước.