Chi tiết - Sở Tư pháp

 

STT

Tên gọi

 Người đại diện theo pháp luật

Công chứng viên

Địa chỉ

Điện thoại, Email

 

01

Phòng Công chứng số 1- Sở Tư pháp Quảng Trị

Lê Hoài Nam

- Lê Hoài Nam

- Nguyễn Thanh Thủy

40 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị

02333852038

 

 

02

Phòng Công chứng số 2- Sở Tư pháp Quảng Trị

Lê Văn Diếm

- Lê Văn Diếm

129 Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

0949144345

 

03

Văn phòng công chứng Trường Sinh

Võ Thùy Sinh

 

- Võ Thùy Sinh

- Cao Đình Nam

54 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị

02333898357

Vothuysinh2010@gmail.com

 

04

 

Văn phòng công chứng Đông Hà

Võ Đình Minh

- Võ Đình Minh

- Nguyễn Văn Minh

162 Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị

0838739990

vpccdongha@gmail.com

 

05

Văn phòng công chứng Vĩnh Linh

Trần Phú Phiến

- Trần Phú Phiến

- Hoàng Kim Phấn

98 Trần Hưng Đạo, thị trần Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị

0913004414

vpccvinhlinh@gmail.com

 

06

Văn phòng công chứng Thượng An

Trần Mượn

- Trần Mượn

85 Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị

0913473616

 

                                                                                                                                                                 SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG TRỊ