Chi tiết - Sở Tư pháp

       Theo hướng dẫn của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, từ ngày 18/4/2019, Sở Tư pháp thực hiện công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại Quy chế 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 về phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp đã thực hiện chuyển toàn bộ hồ sơ xin tra cứu qua phần mềm và nhận kết quả tra cứu qua phần mềm từ Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia, cụ thể: ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hợp lệ, Sở Tư pháp sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đồng thời đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp, Cục Hồ sơ nghiệp vụ - Bộ Công an và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh trên môi trường mạng, thông qua Phần mềm hỗ trợ tra cứu, xác minh, thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Theo đó, các cơ quan trên tra cứu, xác minh và trả kết quả bằng văn bản qua đường truyền mạng trong thời hạn 05 ngày làm việc, trường hợp có thông tin liên quan đến việc khởi tố, kết án thì thời hạn 09 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp chuyển hồ sơ hợp lệ lên phần mềm. Khi có kết quả trên phần mềm, Sở Tư pháp sẽ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. 

       Qua gần 4 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53, Sở Tư pháp đã tiếp nhận: 18.112 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tổng số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp: 18.102 hồ sơ (trong đó: tổng số phiếu lý lịch tư pháp cấp đúng hạn: 17.821 trường hợp, tổng số phiếu lý lịch tư pháp cấp trễ hạn: 281 trường hợp); việc trả kết quả tra cứu qua phần mềm để cấp Phiếu lý lịch tư pháp cơ bản đảm bảo thời gian, thông tin chính xác, an toàn và đúng theo quy định của pháp luật, đã đáp ứng được yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính. Mặt khác, chấm dứt việc chuyển hồ sơ tra cứu và nhận kết quả tra cứu bằng hồ sơ giấy qua đường công văn, qua đó đã góp phần cải cách hành chính, giảm chi phí, thời gian và nhân lực cho Sở Tư pháp.

       Tuy nhiên, quá trình thực hiện Quy chế 02 Sở Tư pháp đã gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:

       Thứ nhất, thời gian qua, mặc dù Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã có nhiều giải pháp trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để hỗ trợ Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp, về cơ bản đã giải quyết được tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, vẫn còn 1,6% số lượng hồ sơ còn chậm thời hạn cấp Phiếu gây bức xúc cho người dân và khó khăn cho Sở Tư pháp trước yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính. Số hồ sơ này chủ yếu là những trường hợp đã từng bị kết án, có thông tin về khởi tố, lập danh bản, chỉ bản… Sở Tư pháp phải tiếp tục xác minh thông tin về án tích của người đó. Nhưng các cơ quan được yêu cầu tra cứu, xác minh (Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án, Công an, UBND cấp xã…) đều trả lời chậm, quá thời hạn yêu cầu, đặc biệt có nhiều cơ quan không trả lời hoặc trả lời không có nội dung cụ thể nên người dân phải chờ lâu, đi lại nhiều lần, ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

       Thứ hai, một số trường hợp Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia trả kết quả chỉ có thông tin về khởi tố, bị cơ quan công an bắt, lập “danh chỉ bản”…đến nay Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia chưa có kết quả xử lý cuối cùng, mặc dù hành vi này đã xảy ra cách đây 10 năm thậm chí là 20 năm. Do đó, Sở Tư pháp phải tiếp tục xác minh thông tin về án tích của người đó. Tuy nhiên, những trường hợp hồ sơ thông tin về án tích có trước năm 2010 thì do các thông tin án tích đã lâu nên bị thất lạc hoặc do cơ quan chia tách, sáp nhập không được quản lý, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị liên quan. Vì vậy, Sở Tư pháp không có căn cứ xác định tình trạng án tích để cấp phiếu lý lịch tư pháp.

       Thứ ba, đối với Công văn của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia về việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích: Một số Công văn trả kết quả trên đường truyền mạng vào cuối ngày (lúc 17h) hoặc 2 đến 3 ngày sau mới trả kết quả nhưng trong Công văn lại ghi rõ Kết quả thông tin có giá trị đến ngày ban hành văn bản, như vậy rất khó để Sở Tư pháp thực hiện việc cấp phiếu cho công dân.

       Để nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp đảm bảo việc trả kết quả xác minh thông tin án tích kịp thời, chính xác, Sở Tư pháp đã đề xuất kiến nghị bằng văn bản gửi Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia một số nội dung sau:

       Một là,  đối với các trường hợp có thông tin Công an chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố, cần xác minh kết quả cuối cùng rồi mới có Công văn trả lời cho Sở Tư pháp, tránh tình trạng trả lời không rõ về tình trạng án tích và gửi hồ sơ xác minh nhiều lần.

       Hai là, đối với các Công văn của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia về việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích, đề nghị trả kết quả bằng văn bản trên môi trường mạng trước 15h ngày ban hành văn bản. Đồng thời, các Công văn này cần đảm bảo sự chính xác tránh trường hợp bị nhầm về tình trạng án tích dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện.

       Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia góp phần quan trọng đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phiếu Lý lịch tư pháp chính xác, kịp thời, đúng quy định pháp luật, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

 

                                                                               Hoàng Trang