Chi tiết - Sở Tư pháp

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/11220201.jpg

Ngày 07/02/2020, Sở Tư pháp Quảng Trị tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp cùng với toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019; báo cáo tình hình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và kế hoạch công tác thanh tra nhân dân năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/hnccvc2.jpg

Tại Hội nghị, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã có nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị, đồng thời bàn biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, nhất là đời sống tinh thần của công chức, viên chức, người lao động, nhất là sự động viên, quan tâm, chia sẻ khi bản thân, gia đình gặp khó khăn, có việc hiếu, việc hỷ... Thực hiện nghiêm túc nội quy chế của cơ quan, đơn vị, đảm bảo kỷ luật lao động, giờ làm việc, lế lối, tác phong trong công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 (Ban thanh tra nhân dân có 5 thành viên).

Nhân dịp này, Lãnh đạo Sở đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác năm 2019.

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/hnccvc3.jpg

Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020 với nội dung: Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả, về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của Ngành. Tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua thường xuyên, gắn kết với các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền hà cho dân. Tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và giữ gìn bí mật nhà nước. Đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước. Về chỉ tiêu thi đua: Phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 15% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”; có 3-5 cán bộ công chức, viên chức được tặng “Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Tư pháp”. 100% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, trong đó có 40-50% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. Cơ quan được tặng “Cờ Thi đua của Bộ Tư pháp”, “Cờ Thi đua của UBND tỉnh”. Phấn đấu Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tiếp tục đạt danh hiệu “Công đoàn Cơ sở vững mạnh năm 2020”; 100% Đoàn viên lao động tiên tiến; nhiều đoàn viên được trao tặng bằng khen của Công đoàn cấp trên trong hoạt động công đoàn; các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/hnccvc4.jpg

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/hnccvc5.jpg

 

Công Sơn