Chi tiết - Sở Tư pháp

Sáng 19-3, tại thành phố Đồng Hới, khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây nguyên tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018. 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Tư pháp, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua của Sở Tư pháp, Cục THADS 13 tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

 

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/anh/HN%20T%C4%90%20QU%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh%201%20web.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận về công tác phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2018 với nhiều ý kiến tham gia, góp ý có chất lượng, thiết thực của lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành.

 

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/anh/HN%20thi%20%C4%91ua%20QB%20%C4%91%C4%83ng%20web.jpg

 

  Ký kết giao ước thi đua

 

Trên cơ sở kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2018 của khu vực, Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự của 13 tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua với những nội dung cụ thể như sau: phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị trong khu vực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp và UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt; hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quyết liệt thực hiện cải cách hành chính; đổi mới tư duy quản lý và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới nhằm tạo sức lan toả mạnh mẽ trong khu vực; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo…

 

                                                                                          Bài và ảnh: Lan Chi

                                                                     Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Quảng Trị