Chi tiết - Sở Tư pháp

 

 Ngày 04/12/2020, tại thành phố Đồng Hới, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và công chức trực tiếp theo dõi công tác thi đua - khen thưởng Khu vực thi đua của Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp; Đại biểu cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/image001_1.jpg
 

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 và đợt lũ lụt lịch sử nghiêm trọng vào cuối năm tại một số tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các nhiệm vụ công tác Tư pháp ở các địa phương theo Kế hoạch, tuy nhiên, các đơn vị trong Khu vực thi đua đã nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa ra giải pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ trong phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả, về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V”, nhiều lĩnh vực công tác đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành bằng pháp luật, cải thiện chỉ số về cải cách hành chính, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành Tư pháp. Các Sở Tư pháp đã thẩm định và tham gia góp ý vào 2.142 lượt dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản của Trung ương, địa phương; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức xây dựng Ngành, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan thi hành án dân sự trong Khối đã giải quyết hơn 54.900 vụ việc có điều kiện thi hành với tổng số tiền trên 1.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối cũng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “ Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/HN2.jpg

Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đạt được trong năm 2020. Trên cơ sở nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua của Khu vực năm 2020 và để phát huy hơn nữa kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng chí yêu cầu các Sở Tư pháp, Cục THADS trong Khu vực tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Bộ, ngành Tư pháp và Khu vực phát động; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng yêu cầu cơ quan Tư pháp, THADS các tỉnh Bắc Trung Bộ quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong từng lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, toàn ngành và cộng đồng; đồng thời tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/HN3.jpg

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Dịp này, các đại biểu đã bình xét, suy tôn chọn ra những đơn vị đủ điều kiện để suy tôn Danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ Tư pháp năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

 

     Lan Chi