Phòng chống virut Covid-19 - Sở Tư pháp

Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà

Mức xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và căn cứ pháp lý

Mức xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và căn cứ pháp lý

Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh triển khai " Tuần lễ cao điểm" phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh

Các hành vi vi phạm thường gặp về phòng chống dịch bệnh Covid19 và chế tài xử lý

Đưa tin giả, sai sự thật về dịch Covid19 sẽ bị xử lý như thế nào?

Vi phạm các quy định về phòng, chống Covid 19 sẽ bị xử lý như thế nào?

THÔNG ĐIỆP PHÒNG CHỐNG CORONAVIRUS

Hướng dẫn ngăn ngừa Covid-19 lây sang người nhà và cộng đồng

Phòng chống lây nhiễm Covid19 trên phương tiện giao thông.

1