Tin tức, sự kiện - Sở Tư pháp

Báo Pháp luật Việt Nam tặng “Mái ấm Tư pháp”

Sở Tư pháp Quảng Trị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Công văn số 195 ngày 19/2/2020 của Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong việc trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Có thêm một số trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2022

Dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong việc trao đổi, cung cấp thông tin LLTP

Công văn số 286/STP-VP ngày 12/3/2020 về việc triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Thông báo số 274/TB-STP ngày 11/3/2020 Thông báo về việc ghi tên vào danh sách người tập sự hành nghề công chứng (Lê Tấn Phong)

Thông báo số 274/TB-STP ngày 11/3/2020 Thông báo về việc ghi tên vào danh sách người tập sự hành nghề công chứng (Lê Tấn Phong)

Thông báo số 212/TB-STP ngày 24/02/2020 về việc ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng

« 1 2 3 4 »