Tin tức, sự kiện - Sở Tư pháp

ĐOÀN KIỂM TRA CỦA HỘI ĐỒNG PHPBGDPL TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-HĐPH ngày 21/2/2017 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2017, trong 2 ngày 5- 6/12, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương do đồng chí Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp...

« 1 2 3 4