Chi tiết - Sở Tư pháp

 Ngày 18/11/2021, Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi thường kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án năm 2021, tại một số địa phương bằng hình thức trực tuyến ứng dụng công nghệ Zoom, tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có sự tham gia của đại biểu đến từ các Sở: Tư pháp, Lao động thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã…

 

 

Tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến qua hình thức Zoom

 

        Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các chuyên đề: Hướng dẫn thực hiện kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước như: xác định đối tượng được bồi thường và quyền yêu cầu bồi thường; thụ lý hồ sơ; cử người giải quyết bồi thường; xác minh thiệt hại; thương lượng việc bồi thường; quyết định giải quyết bồi thường; hoãn tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường, đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường; chi trả tiền bồi thường, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bồi thường; phục hồi danh dự; trách nhiệm hoàn trả; kỹ năng quản lý nhà nước về công tác Bồi thường nhà nước.

        Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã tiếp thu những kiến thức, kỹ năng về công tác bồi thường nhà nước từ đó góp phần nâng cao nghiệp vụ trong công tác bồi thường nhà nước tại địa phương./.

 

                                                                                                                    Nguyễn Đức Linh

                                                                                                                      Thanh Tra Sở