Chi tiết - Sở Tư pháp

 

                                                                                           Bài và ảnh:  Phước Nghĩa

                                                                                           Phòng PBGDPL&TDTHPL   

Quang cảnh buổi lễ

         Nhằm giới thiệu rộng rãi những tài liệu lưu trữ về những mốc lịch sử quan trọng của tỉnh Quảng Trị và khơi dậy lòng tự hào của người dân Quảng Trị đối với truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng hào hùng của quê hương. Sáng nay, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị đã Khai mạc triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”. 

Đại diện Cục VT&LT nhà nước trao tặng phiên bản tài liệu Mộc bản cho tỉnh.

          Đến dự Khai mạc có: Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; Đại diện lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, II, III, IV; Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội Vụ, Trung tâm lưu trữ lịch sử Bắc Ninh;  Đại diện lãnh đạo Sở Nội Vụ, Trung tâm lưu trữ lịch sử các tỉnh Bắc Miền trung. Đại biểu tỉnh Quảng Trị có Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; UBND và Phòng Nội vụ cấp huyện…

         Tại buổi khai mạc đại diện Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã trao tặng Phiên bản tài liệu Mộc bản cho tỉnh Quảng Trị.

Cắt băng khai mạc triển lãm

         Triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” bắt đầu từ ngày 28/4/2022 cho đến hết ngày 02/5/2022. Đây là chương trình được tổ chức bởi sự phối hợp của UBND tỉnh Quảng Trị và Cục văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ./.