Chi tiết - Sở Tư pháp

Từ ngày 6-9/5/2024 diễn ra khóa tập huấn bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải cơ sở cho hòa giải viên tại tỉnh Quảng Trị.

Tham dự hội nghị có Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, Bà Trần Thị Minh Nguyệt và Nguyễn Phương Anh, cán bộ dự án EU JULE, cơ quan phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đại diện và các hòa gải viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.