Chi tiết - Sở Tư pháp

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/image001_1.jpg
 

 

Đồng chí Lê Sa Huỳnh - PGĐ Sở Tư pháp triển khai Luật PBGDPL

 

Ngày 06/01/2021, UBND thị xã Quảng Trị phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị  tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng hoà giải cho Báo cáo viên, tuyên truyền viên và hoà giải viên cơ sở tại địa bàn thị xã.

 

 

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/A.jpg

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Báo cáo viên Sở Tư pháp Quảng Trị triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các kỹ năng cơ bản trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỷ năng hoà giải và các bước trong quá trình hoà giải. Đây là những nội dung hết sức bổ ích, thiết thực, giúp cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên nâng cao nhận thức, kỹ năng để vận dụng phù hợp vào tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở  trên địa bàn hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, tăng tỷ lệ  các vụ hoà giải thành góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn thị xã./.

                                                                                     Quỳnh Chi - Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Trị.