Thông báo - Sở Tư pháp

Công văn số 574/STP-VP ngày 06/5/2021 về việc lập danh sách xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp tư pháp" năm 2021

Thông báo về việc lập danh sách xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2021

Hưởng ứng cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân"

Hưởng ứng cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân"

Cuộc thi viết " Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy"

Thông báo số 299/TB-STP ngày 04/3/2021 về việc ghi tên người tập sự vào Danh sách tập sự hành nghề đấu giá.

Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 02/3/2021 Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên (Nguyễn Hữu Bắc)

Quyết định số 64/QĐ-STP Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Đông Hà

Thông báo số 286/TB-STP ngày 2/3/2021 Thông báo về việc ghi tên vào danh sách tập sự hành nghề công chứng (Lê Thanh Phước)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GHI TÊN NGƯỜI TẬP SỰ VÀO DANH SÁCH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ

« 1 2 3 4 5 »