Bầu cử - Sở Tư pháp

Phụ nữ Quảng Trị phát huy vai trò trong công tác bầu cử

Trong những ngày vừa qua, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh Quảng Trị tích cực tham gia các hoạt động công tác chuẩn bị bầu cử, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND...

THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC BẦU CỬ ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH DÂN CHỦ CỦA CUỘC BẦU CỬ

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân (Điều 2 Hiến pháp 2013). Nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình trong việc bỏ phiếu bầu ra người đại diện cho...

Phụ nữ Quảng Trị chung tay phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử.

Để bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị nghiêm túc triển khai nhiều giải pháp, hoạt động phòng, chống dịch cùng với toàn tỉnh không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực biên giới

Giữa tháng 4/2021 đến nay, Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn biên giới có người di cư tự do và kết hôn không giá thú đã được nhập quốc tịch Việt Nam...