Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình do Thủ tướng Chính phủ ban hành và căn cứ vào Kế hoạch công tác của Trung tâm TGPL nhà nước năm 2020,Trung tâm TGPL đã tổ chức Hội nghị tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tại thành phố Đông Hà.

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/D1_1_1.jpg

 

Đ/c Lê Sa Huỳnh, PGĐ Sở Tư pháp khai mạc Hội nghị tập huấn

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Sa Huỳnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Đại biểu là 100 đại biểu là cán bộ, tư pháp xã, trưởng thôn, già làng, trưởng bản mặt trận thôn…, phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số của hai huyện miền núi Hướng Hoá và Đakrong.

 

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/D2.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên là Lãnh đạo và Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm giới thiệu về 03 chuyên đề: Chuyên đề về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Chuyên đề về hoà giải tranh chấp đất đai tại cấp xã, Chuyên đề về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo có liên quan trực tiếp đến công việc, nhiệm vụ của TGVPL, Luật sư, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên TGPL, hoà giải viên cơ sở…