Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 12/4/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị về triển khai Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020; Công văn số 10-CV/ĐUS ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy Sở Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, ngày 07 tháng 7 năm 2017 Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2020. Dự Đại hội có đồng Chí Hoàng Kỳ Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Bí thư chi bộ Trung tâm TGPL nhà nước, Bí thư Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản và 22 Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở cùng các Đoàn viên ưu tú.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/anh/D%E1%BA%A0i%20h%E1%BB%99i%20%C4%90%E1%BA%A3ng%201.jpg

Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/anh/%C4%90%E1%BA%A0i%20H%E1%BB%99i%20%C4%90%E1%BA%A3ng%202.jpg

Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017 như thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và công tác xây dựng tổ chức Đảng. Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2017-2020; đánh giá kiểm điểm công tác lãnh chỉ đạo của Ban chấp hành Chi ủy, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm.
Tại đại hội, các đồng chí đảng viên đã đóng góp ý kiến cho báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng thời biểu quyết nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra cho chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Đến dự Đại hội, đồng chí Hoàng Kỳ - Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Sở đã có những chỉ đạo, kết luận nhằm định hướng hoạt động cho chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Kết quả Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi ủy và các chức danh, nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí (Đồng chí Lê Sa Huỳnh – Phó Giám đốc Sở - Bí thư; đồng chí Trần Thị Lan Chi – Chánh Văn phòng Sở - Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Phước Nghĩa - Ủy viên).

                                                                                                                    Lan Chi