Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh đã xây dựng các mô hình hình địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi... Mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” đã xây dựng và đi vào hoạt động bước đầu đạt những kết quả khả quan. Đây là mô hình dân vận khéo, hướng đến thay đổi thay đổi nếp nghĩ, cách làm theo hướng tích cực, có lợi, xóa bỏ định kiến giới, khôn mẫu giới, những phong tục tập quán có hại ở trên địa bàn; giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em.

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ truyền thông cộng đồng tại thôn Prin          Thành, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa    lêooijHH

            Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/10/2021, với 10 Dự án thành phần nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh được UBND tỉnh phân công là cơ quan chủ trì, phối hợp với Ban dân tộc và các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, UBND các xã thuộc chương trình hướng dẫn và tổ chức thực hiện dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo theo định kỳ, đột xuất.

\      Hội LHPN tỉnh Quảng Trị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động DA 8, trong đó mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” là mô hình dân vận khéo. Mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” hướng đến thay đổi thay đổi nếp nghĩ, cách làm theo hướng tích cực, có lợi, xóa bỏ định kiến giới, khôn mẫu giới, những phong tục tập quán có hại ở trên địa bàn; giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em. Mỗi tổ truyền thông cộng đồng có 7 đến 10 thành viên, tham gia trên tinh thần tự nguyện, tiên phong, ít nhất mỗi tháng sinh hoạt một lần tuyên truyền chủ đề, nội dung theo thứ tự ưu tiên. Thông qua các buổi truyền thông để nâng cao kỹ năng, kiến thức, năng lực cho Ban điều hành tổ truyền thông và người dân trên địa bàn.

           Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã thành lập 105 tổ truyền thông cộng đồng tại 105 thôn với 910 Người (trong đó có 683, 227 nữ)  thuộc các xã miền núi (5 huyện: Hướng Hóa, ĐaKrông, Vĩnh Linh, Gio linh, Cam Lộ). Mỗi tổ truyền thông cộng đồng có 7 đến 10 thành viên, các thành viên tự nguyện, tích cực tổ chức các hoạt động, ít nhất mỗi tháng một lần bằng các hình thức: Chủ động tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn, họp Mặt trận, Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên...Trong 105 Tổ truyền thông cộng đồng đã có 71 Tổ truyền thông được cấp trang biết bị cơ bản như: micro, loa cầm tay, loa kéo… để phục vụ truyền thông.

Hàng tháng, Ban Điều hành Tổ truyền thông tiến hành họp bàn kế hoạch hoạt động trong tháng và tháng tiếp theo, tập trung vào các nội dung tuyên truyền, ưu tiên tuyên truyền nội dung nào trước, nội dung nào sau, cách thức tuyên truyền như thế nào, chủ động tổ chức tuyên truyền hay lồng ghép…, linh hoạt trong hoạt động tuyên truyền. Tùy theo nội dung tuyên truyền, Ban điều hành Tổ truyền thông sẽ giao cho tổ trưởng, tổ phó hay thành viên. Nội dung nào liên quan đến Công an như phòng chống Tội phạm, ma túy, mua bán người, phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh biên giới quốc gia…giao cho công an tuyên truyền; nội dung tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình…giao cho Chi hội phụ nữ, Chi

đoàn thanh niên hoặc trưởng thôn tuyên truyền; tuyên truyền về bào vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn đường biên cột mốc thì cán bộ Biên phòng tuyên truyền…Tùy theo nội dung, kỹ năng, chuyên môn, năng lực sở trường của thành viên để phân công tuyên truyền.

Các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng đã được tập huấn các bước thành lập Tổ truyền thông, vận hành tổ truyền thông, lập kế hoạch truyền thông, truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông thăm hộ gia đình, sinh hoạt chuyên đề, truyền thông trên hệ thống loa phát thanh, loa cầm tay, kỹ năng viết tin bài, kỹ năng chụp hình, truyền thông trên nền tảng số, các Kỹ năng truyền thông, đối thoại chính sách, kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình: Các vấn đề bất bình đẳng giới, định kiến giới, khuôn mẫu giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, chăm sóc sức khỏe, làm mẹ an toàn. Tham gia các sự kiện truyền thông về                      

“Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình”, giao lưu tổ truyền thông…Thông qua các hoạt động, Ban điều hành Tổ truyền thông cộng đồng đã được năng cao kỹ năng, kiến thức, áp dụng có hiệu quả vào trong quá trình vận hành tổ truyền thông và trong quá trình truyền thông.

Qua hơn 2 năm, 105 Tổ Truyền thông cộng đồng được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả, nhiều nội dung tuyên truyền đã được chuyển tải đến người dân trong cộng đồng như: Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình, hôn nhân cận huyết thống, vận động trẻ em bỏ học trở lại trường, phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người, di cư bất hợp pháp,…đã tổ chức 200 cuộc tuyên truyền đến hơn 12 ngàn lượt người dân.   

Hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng đã lan tỏa trong cộng đồng, bước đầu thay đổi thay đổi nếp nghĩ, cách làm theo hướng tích cực, có lợi, xóa bỏ định kiến giới, khôn mẫu giới, những phong tục tập quán có hại ở trên địa bàn.  

Để duy trì, nhân rộng, nâng cao chất lượng mô hình Tổ truyền thông cộng đồng, đồng chí Nguyễn Thị Quế Phượng, Phó Chủ tịch Thường Trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các huyện ĐaKrông, Hướng Hoá, Vĩnh Linh, Gio Linh tiếp tục thành lập các Tổ Truyền Thông cộng đồng tại các thôn, bản; tập huấn vận hành Tổ truyền thông cộng đồng, các kỹ năng truyền thông, kỹ năng điều hành sinh hoạt tổ, các kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống ma tuý… giúp các thành viên có kiến thức, kỹ năng trực tiếp truyền thông, tuyên truyền đến người dân”.

   Mô hình Tổ truyền thông cộng đồng bước đầu thực hiện có hiệu quả, hy vọng rằng 100 % thôn, bản tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các thành viên tổ truyền thông cộng đồng nỗ lực, vượt qua khó khăn, nhiệt tình, trách nhiệm, tuyên truyền thường xuyên, từng bước thay đổi thay đổi nếp nghĩ, cách làm theo hướng tích cực, có lợi, xóa bỏ định kiến giới, khôn mẫu giới, những phong tục tập quán có hại ở trên địa bàn; giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em.

                                                                         Bài, ảnh: Phương Thiện