Thông báo - Sở Tư pháp

Công văn số 954/STP-HCTP&BTTP ngày 23/5/2023 thông báo việc cấp thẻ Đấu giá viên cho ông: Nguyễn Thuận Hưng và ông: Phạm Bá Đức

Công văn số 953/STP-HCTP&BTTP ngày 23/5/2023 về việc cấp thẻ Đấu giá viên cho bà: Nguyễn Thị Doàn

Công văn 829/STP-HCTP&BTTP ngày 05/5/2023 thông báo việc cấp thẻ Đấu giá viên cho ông Bùi Văn Phương và ông Lê Quận Mười

Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 19/5/2023 xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ Công chứng viên.

Quyết định số /QĐ-STP ngày 19/5/2023 thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng Trường Sinh

Quyết định số 23/QĐ-STP ngày 11/5/2023 về đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

Thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty luật TNHH Tầm nhìn pháp lý tại Quảng Trị

Thông báo số 633/TB-STP ngày 04/4/2023 về việc ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề đấu giá

.

Công văn số 490/TP-HCTP&BTTP ngày 15/3/2023 V/v phối hợp chỉ đạo kiểm tra, phê duyệt dữ liệu số hóa Sổ hộ tịch

.

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

.

« 1 2 3 4 5 »