Thông báo - Sở Tư pháp

Thông báo số 08/TB-HĐTDVC ngày 08/8/2023 về kết quả tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản

Thông báo số 1388/TB-STP ngày 26/7/2023 về việc cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng Luậ sư Trần và cộng sự

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

.

Thông báo số 01/TB-HĐKTSH ngày 04/7/2023 về danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào viên chức theo chỉ tiêu số người làm việc năm 2023 của TTDVBĐG tài sản

Thông báo số 04/TB-HĐTDVC ngày 04/7/2023 danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức...

Thông báo 1209/TB-STP ngày 27/6/2023 về việc công bố danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

.

Thông báo 1030 ngày 01/6/2023 về tuyển dụng viên chức

Thông báo số 1025/TB-STP ngày 31/5/2023 về SĐT hỗ trợ tổ chức, cá nhân và Doanh nghiệp trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

Quyết định số 33/QĐ-STP ngày 01/6/2023 về việc xóa tên khỏi danh sách CTV dịch thuật của Phòng Tư pháp Đông Hà

Công văn số 954/STP-HCTP&BTTP ngày 23/5/2023 thông báo việc cấp thẻ Đấu giá viên cho ông: Nguyễn Thuận Hưng và ông: Phạm Bá Đức

1 2 3 4 5 »